Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2019 - 30. 4. 2019
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 3. 2019.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4004
Přijatých žáků: 
3659
Nepřijatých žáků: 
454
Vypsaných volných míst: 
4777
Vygenerovaných žádostí: 
4849
Přerušení správního řízení: 
138
Odložení školní docházky: 
546
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5038
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
79
Děti na adrese zvláštní matriky: 
238
Děti bez určené spádové školy: 
2
Loňské odklady školní docházky: 
744

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí4 let5 let6 let7 let8 let806 letPočet dětí celkem
90010001
70010001
60160007
50052007
40135120048
3001312500156
21755112011681
Celkem1973015911901

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí4 let5 let6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
4004016
300343111
21330166742
Celkem vícenásobně přijati žáci1333969412 žáků \ 869 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 457 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.