Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275
Pokud jste si ještě heslo nestanovili, můžete tak učinit v následujícím kroku.
1.
Vydávání žádostí
1.1.2016 - 15.2.2016
2.
Sběr žádostí
dle školy v období 15.1. - 15.2.
3.
Výsledky
dle školy

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1.1.2016.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4880
Přijatých žáků: 
4527
Nepřijatých žáků: 
487
Vypsaných volných míst: 
5241
Vygenerovaných žádostí: 
5149
Přerušení správního řízení: 
407
Odložení školní docházky: 
625
Počet dětí ze spádové oblasti: 
4980
Děti na adrese zvláštní matriky: 
444
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
101
Děti bez určené spádové školy: 
30

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí5 let6 let7 letPočet dětí celkem
80101
60101
50909
4031536
3315024177
210660123793
Celkem138521521017

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí5 let6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
40104
30304102
2132075792
Celkem vícenásobně přijati žáci135179431 žáků \ 898 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 467 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.