Vstup do systému

Důležité upozornění

Prosíme, dostavte se k zápisu i se zapisovaným dítětem, aby škola mohla posoudit jeho školní připravenost a případně motivovat dítě pro školní docházku. Orientační posouzení školní připravenosti napomůže ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Vašeho dítěte.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2017 - 30. 4. 2017
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 4. 3. 2017.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
0
Přijatých žáků: 
0
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
4716
Vygenerovaných žádostí: 
2024
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5042
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
93
Děti na adrese zvláštní matriky: 
281
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
624

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostíPočet dětí celkem
Celkem0

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Nebyla nalezena žádná vícenásobně přijatá žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.