Vstup do systému

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do základních škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: https://zapisdozs.brno.cz

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. do 30. dubna, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Opatření k zápisům do ZŠ 2020/21

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 3. 2020.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4118
Přijatých žáků: 
3799
Nepřijatých žáků: 
91
Vypsaných volných míst: 
4624
Vygenerovaných žádostí: 
4910
Přerušení správního řízení: 
6
Odložení školní docházky: 
741
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5135
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
86
Děti na adrese zvláštní matriky: 
249
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
764

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města BrnaVe spádové školeMimo město
8letí3 ( 3 / 0 )2 ( 2 / 0 )2 ( 2 / 0 / 0 )1 ( 1 / 0 )
7letí831 ( 806 / 14 )784 ( 763 / 11 )615 ( 569 / 1 / 33 )47 ( 43 / 3 )
6letí3212 ( 2955 / 73 )2967 ( 2752 / 48 )2454 ( 2154 / 5 / 148 )245 ( 203 / 25 )
5letí42 ( 30 / 5 )42 ( 30 / 5 )24 ( 12 / 1 / 4 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí4088 ( 3794 / 92 )3795 ( 3547 / 64 )3095 ( 2737 / 7 / 185 )293 ( 247 / 28 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
900101
702103
6074011
50161017
42565063
32167240193
265561140676
134319368333913
Celkem dětí44399783334877

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí5 let6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
406128
30366126
2231758754
Celkem vícenásobně přijatých dětí235965426 dětí \ 908 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 482 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.