Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 3. 2019.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4020
Přijatých žáků: 
3718
Nepřijatých žáků: 
100
Vypsaných volných míst: 
4761
Vygenerovaných žádostí: 
4958
Přerušení správního řízení: 
46
Odložení školní docházky: 
761
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5038
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
79
Děti na adrese zvláštní matriky: 
238
Děti bez určené spádové školy: 
2
Loňské odklady školní docházky: 
744

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí1 rok2 roky4 roky5 let6 let7 let8 let11 let49 let806 let1006 letPočet dětí celkem
9000010000001
7000010000001
6000150000006
5000062000008
4000135120000048
300001322600000158
2001755112010010681
1111312462642317023151
Celkem dětí112403193802417124054

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí4 roky5 let6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
500105
400104
300316111
21528162698
Celkem vícenásobně přijatých dětí1531468388 dětí \ 818 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 430 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.