Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2017 - 30. 4. 2017
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 4. 3. 2017.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4228
Přijatých žáků: 
3708
Nepřijatých žáků: 
671
Vypsaných volných míst: 
4917
Vygenerovaných žádostí: 
4998
Přerušení správního řízení: 
186
Odložení školní docházky: 
615
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5101
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
87
Děti na adrese zvláštní matriky: 
286
Děti bez určené spádové školy: 
17
Loňské odklady školní docházky: 
624

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí0 let5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
7001001
6005106
50092011
400462048
301117300148
2134941213622
Celkem146721563836

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí0 let6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
40208
3021578
2125367642
Celkem vícenásobně přijati žáci127672349 žáků \ 728 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 379 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.