Vstup do systému

Důležité upozornění

Prosíme, dostavte se k zápisu i se zapisovaným dítětem, aby škola mohla posoudit jeho školní připravenost a případně motivovat dítě pro školní docházku. Orientační posouzení školní připravenosti napomůže ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Vašeho dítěte.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2017 - 30. 4. 2017
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 4. 3. 2017.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4061
Přijatých žáků: 
1679
Nepřijatých žáků: 
2341
Vypsaných volných míst: 
4797
Vygenerovaných žádostí: 
4948
Přerušení správního řízení: 
58
Odložení školní docházky: 
21
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5084
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
89
Děti na adrese zvláštní matriky: 
284
Děti bez určené spádové školy: 
17
Loňské odklady školní docházky: 
624

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí0 let5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
6004105
500101011
400302032
301119260146
213435993541
Celkem145981293735

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
4104
35015
26311148
Celkem vícenásobně přijati žáci691180 žáků \ 167 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 87 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.