Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2019 - 30. 4. 2019
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 3. 2019.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
3344
Přijatých žáků: 
798
Nepřijatých žáků: 
54
Vypsaných volných míst: 
4731
Vygenerovaných žádostí: 
4675
Přerušení správního řízení: 
52
Odložení školní docházky: 
117
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5043
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
81
Děti na adrese zvláštní matriky: 
241
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
744

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí4 let5 let6 let7 letPočet dětí celkem
600303
500202
40015419
302661078
21437784466
Celkem1646398568

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
210122
Celkem vícenásobně přijati žáci10111 žáků \ 22 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 11 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.