Vstup do systému

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Sběr žádostí
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 3. 2020.

Počet škol: 
66
Podaných žádostí: 
4091
Přijatých žáků: 
3791
Nepřijatých žáků: 
93
Vypsaných volných míst: 
4613
Vygenerovaných žádostí: 
4850
Přerušení správního řízení: 
63
Odložení školní docházky: 
599
Počet dětí ze spádové oblasti: 
5135
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
86
Děti na adrese zvláštní matriky: 
249
Děti bez určené spádové školy: 
0
Loňské odklady školní docházky: 
764

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města BrnaVe spádové školeMimo město
8letí3 ( 3 / 0 )2 ( 2 / 0 )2 ( 2 / 0 / 0 )1 ( 1 / 0 )
7letí831 ( 805 / 15 )784 ( 762 / 12 )614 ( 569 / 1 / 32 )47 ( 43 / 3 )
6letí3216 ( 2956 / 76 )2972 ( 2753 / 51 )2456 ( 2161 / 5 / 144 )244 ( 203 / 25 )
5letí43 ( 29 / 5 )43 ( 29 / 5 )25 ( 11 / 1 / 4 )0 ( 0 / 0 )
Celkem dětí4093 ( 3793 / 96 )3801 ( 3546 / 68 )3097 ( 2743 / 7 / 180 )292 ( 247 / 28 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
900101
702103
6074011
50161017
42565063
32165240191
265571130676
135318768433909
Celkem dětí45399083334871

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí5 let6 let7 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
406128
30377132
2232157760
Celkem vícenásobně přijatých dětí236465431 dětí \ 920 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 489 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.