Přijímací řízení

Průběh

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Přijímací řízení - do 30 dní od zápisu

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do ZŠ.
 • Odpovědný pracovník ZŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na zapisdozs.brno.cz.

 

Co lze dělat v případě problému

Pokud se vám nedaří do systému přihlásit, kontaktujte správce systému na emailové adrese: zapisdozs@brno.cz. V textu popisu vašeho problému uveďte potřebné údaje (jako jméno dítěte, identifikátor žádosti, příp. číslo pojištěnce dítěte).