Sběr žádostí

Nezapomeňte si vzít s sebou

Zápisy do 1. tříd základních škol

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2019.

Konkrétní dny a hodiny v rámci tohoto období stanoví ředitelé jednotlivých základních škol a zveřejní obvyklým způsobem.

  • Informujte se na adrese: zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
  • Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit v den konání zápisu odpovědnému pracovníkovi ZŠ 

Odpovědnému pracovníkovi ZŠ je třeba při zápisu předložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ,
  • rodný list dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

Do každé školy se musíte dostavit osobně s dítětem.