Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace