Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Michaela Jedličková
Ulice: 
Kuldova
č.p.: 
38
PSČ: 
615 00
Městská část: 
Židenice
Telefon: 
545 425 061
Datová schránka: 
n4h3v2b
Adresa poskytování vzdělání: 
Kuldova 38
Vypsaná volná místa: 
30

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

(úplný text najdete zde)

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnění podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

V naší škole byla doba pro přijímání žádostí o přijetí stanovena

od pondělí 20. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020

v těchto časech:

PO, ST, PÁ 8.00 - 12.00 hod.

ÚT, ČT 14.00 - 17.00 hod.

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÝ TERMÍN PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ.
NEPOSÍLEJTE A NENOSTE NÁM ŽÁDOSTI DŘÍVE. DĚKUJEME.

Postup pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí do ZŠ na adrese: https://zapisdozs.brno.cz
 2. K zápisu je potřeba doručit do školy ve výše uvedeném termínu (NE DŘÍVE) potřebnou dokumentaci v zalepené obálce s nadepsaným textem: ZÁPIS
 3. Obálka musí obsahovat:
  - vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí z webu https://zapisdozs.brno.cz, včetně podepsané přílohy "Informační povinnost"
  - kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s užitím pro účely zápisu do 1. třídy." a připojen podpis zákonného zástupce (tato kopie slouží jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců - škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány). 
  - vyplněný dodatek k žádosti s doplňujícími informacemi o zájemci o přijetí, ke stažení zde
  - potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti - pouze v případě, pokud došlo ke změně bydliště po 20. 3. 2020 (škola disponuje výpisem žáků ze spádové oblasti z matriky k tomuto datu)

  Upřednostňujeme vhození obálky do hlasovací urny v mezidveří hlavního vchodu do školy na adrese Kuldova 38 nebo její doručení Českou poštou. Další možností je odevzdání všech dokumentů prostřednictvím datové schránky. Do mezidveří budete vstupovat v daných termínech jednotlivě, vhodíte zalepenou obálku do urny a odejdete. Snažíme se tím zajistit co nejvyšší bezpečnost všech zúčastněných. Nenoste ani neposílejte obálky dříve než v termínu 20.-24. 4. 2020.

  O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni mailem na kontaktní adresu z žádosti.
   

 4. Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy v týdnu od 20. do 24. dubna 2020. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době.  Žádáme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad zahájení školní docházky, aby tak učinili výhradně ve své spádové škole.
 5. Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na venkovní nástěnce školy a na webových stránkách nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímání žádostí.
 6. Schůzka rodičů a přijatých žáků s vyučujícími se uskuteční po znovuotevření provozu základních škol, o termínu budete informováni prostřednictvím elektronické pošty a našich webových stránek.
 7. Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu 1. třídu.
 8. Více obecných informací k zápisu a spádovost si můžete přečíst zde.
 9. Kritéria k zápisu do 1. třídy si můžete přečíst zde.
 10. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si dokumenty k zápisu vyplnit a vytisknout u nás ve škole ve čtvrtek 23. 4. v době od 9.00 do 12.00 hod. Čiňte tak pouze v nejnutnějších případech z důvodu zajištění bezpečnosti Vás i našich zaměstnanců.

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Krokova 588/2, 589/4, 591/6, 592/8, 593/10, 594/12, 595/14, 596/16, 597/18, 598/20, 600/22, 602/24, 805/26, 806/28, 603/32, 604/34, 606/36, 607/38, 608/40, 609/42, 610/44, 611/46, 612/48, 601/50, 613/50a, 614/50b, 615/52, 616/52a, 617/54, 618/56, 619/58, 620/60, 621/62, 583/64, 587/66, 528/70, 527/72, 526/74, 622/76, 623/78, 624/80, 877/82, 625/86, 626/88, 633/90
Kuldova 588/1, 627/2, 711/3, 752/4, 753/5, 754/6, 755/7, 756/8, 757/9, 758/10, 759/11, 760/12, 761/13, 762/14, 763/15, 764/16, 342/17b, 765/17, 766/17a, 767/18, 350/19, 76/20, 732/21, 65/22, 69/24, 85/26, 86/28, 77/30, 803/32, 96/34, 149/36, 734/38
Lazaretní 9/1, 57/2, 242/3, 248/5, 902/6, 1/7, 610/11, 4298/11a, 4038/13
Pastrnkova 681/1, 865/2, 682/3, 683/5, 684/7, 686/9, 687/11, 688/13, 689/15, 690/17, 691/19, 692/21, 693/23, 694/25, 698/27, 700/29, 701/31, 702/33, 703/35, 704/37, 705/39, 680/43, 674/45, 706/47, 707/49, 708/51, 709/53, 710/55, 562/57, 565/59, 564/61, 714/63, 462/65, 715/67, 716/69, 457/71, 484/73, 633/75
Tomáškova 652/1, 653/2, 654/3, 655/4, 656/5, 657/6, 658/7, 659/8, 660/9, 661/10, 662/11, 663/12, 664/13, 665/14, 666/15, 667/16, 668/17, 669/18, 546/19, 670/20, 908/21, 671/22, 672/23, 673/24, 674/25, 678/26, 679/28, 680/30
Vaníčkova 546/1, 548/3, 549/4, 550/5, 551/6, 552/7, 553/8, 554/9, 555/10, 556/11, 557/12, 558/13, 559/14, 560/15, 561/16, 563/17, 566/18, 567/19, 568/20, 569/21, 571/22, 572/23, 573/24, 898/25, 576/26, 577/27, 578/28, 579/29, 580/30, 581/31, 582/32, 583/33, 585/34, 586/36, 587/38
Zábrdovická 25/2, 3/3, 10/5, 850/7, 19/8, 872/9, 18/10a, 827/10, 801/11, 17/12, 158/13, 16/14, 15/16, 15/16a, 174/18, 156/20, 155/22
Čelakovského 563/1, 684/2, 592/3, 607/4, 593/5, 608/6, 594/7, 609/8, 638/9, 647/10, 648/12, 661/13, 662/14, 2342/15, 667/16, 742/17, 740/18, 639/19, 2343/20, 738/21, 744/22, 680/23, 613/24, 679/25, 612/26, 1107/27, 663/28, 1100/29, 664/30
Filipínského 300/1, 501/2, 143/3, 800/4, 308/5, 632/6, 169/7a, 1096/7, 561/8, 2634/8a, 1040/9, 678/11, 1602/13, 2477/15, 477/16, 2478/17, 2480/17a, 474/18, 1614/19, 475/20, 1813/21, 476/22, 1711/23, 486/24, 2083/25, 605/26, 2083/27, 606/28, 2082/29, 629/30, 2064/31, 630/32, 2051/33, 631/34, 2197/35, 704/36, 2184/37, 702/38, 2232/39, 703/40, 705/42, 721/44, 439/45, 4381/46, 1759/47, 1183/48, 1183/48a, 1183/48a, 2363/49, 1097/50, 1537/51, 1098/52, 1128/54, 1534/55, 1179/56, 1180/58, 4460/59, 1256/60, 1517/61, 1257/62, 1477/63, 1287/64, 1288/66, 1289/68, 1130/70
Gebauerova 511/1, 665/2, 1572/3, 587/4, 580/5, 588/6, 1062/7, 589/8, 762/10, 1095/11, 864/12, 1086/13, 863/14, 1069/15, 862/16, 1070/17, 4502/18, 1071/19, 2882/20, 1072/21, 1085/22, 683/23, 1084/24, 682/25, 1083/26, 1047/27, 1028/28, 1027/30, 2482/31, 720/32, 4330/32a, 605/34
Geislerova 279/1, 3937/2a, 4473/2, 280/3, 258/4, 281/5, 259/6, 282/7, 283/9, 4314/10, 284/11, 4335/12, 285/13, 294/14, 286/15, 295/16, 287/17, 296/18, 288/19, 297/20, 289/21, 363/23, 299/24, 364/25, 301/26, 365/27, 4331/28, 366/29, 303/30, 367/31, 304/32, 368/33, 305/34, 329/35, 306/36, 291/37, 307/38, 369/39, 370/41
Jílkova 2066/104, 2359/106, 2361/106a, 2320/108, 1947/110, 2588/112, 2588/114, 2587/116, 2586/118, 2525/120, 2547/122, 1537/124, 4357/126, 1990/141, 1989/143, 1988/145, 1987/147, 1985/151, 1984/153, 2077/155, 2078/157, 2079/159, 2080/161, 2097/163, 2301/165, 1930/167, 1916/169, 1913/171, 2023/173, 2024/175, 2553/175a, 2554/175b, 2549/177, 2413/185, 2412/187, 2898/189, 4251/191, 2602/195, 2485/197, 2486/199, 2487/201, 2503/203, 3304/205, 3299/207, 3298/209, 3287/211, 3288/213, 3289/215, 3290/217, 3291/219
Karáskovo náměstí 2641/1, 2378/2, 2292/3, 2274/4, 2273/5, 2216/6, 2574/7, 2569/8, 2196/9, 2711/10, 2683/11, 2145/12, 2143/13, 2045/14, 2458/15, 2456/16, 2457/17, 2791/19, 2380/20, 2146/21, 2393/22
Klíny 2363/1, 2367/3, 1912/5, 1931/7, 1910/9, 2390/11, 2391/13, 2038/15, 2071/17, 2040/19, 2685/21, 2325/23, 2209/25, 4389/35, 2781/37, 2605/39, 2544/41, 2545/43, 2858/45, 2858/47, 2616/49, 2617/51, 2546/53, 2547/55, 2301/57, 2294/59, 2241/61, 2242/63, 2243/65, 2362/65a, 2474/65b, 2302/67, 2303/69, 2304/71, 2305/73, 2306/75, 2307/77, 2575/79, 2036/81, 2047/83, 2035/85, 2033/87, 2037/89, 2028/91, 2034/93, 2048/95
Kuklenská 289/1, 363/2, 290/3, 362/4, 330/5, 361/6, 331/7, 516/8, 332/9, 517/10, 333/11, 518/12, 334/13, 519/14, 335/15, 520/16, 336/17, 521/18, 337/19, 522/20, 338/21, 523/22, 339/23, 536/24, 340/25, 537/26, 341/27, 538/28, 342/29, 546/30, 2221/31, 547/32, 548/34, 1270/35, 1594/36, 1546/38, 1250/39, 1545/40, 1309/41, 1550/42, 1551/44, 4396/46
Myslbekova 2882/1, 1416/3, 1229/5, 1117/6, 1230/7, 1146/8, 1203/9, 1138/10, 1174/11, 1147/12, 1169/13, 1220/14, 1170/15, 1109/16, 1171/17, 1029/18, 1154/19, 4477/21, 1032/22, 1156/23, 1338/24, 1181/25, 4486/26, 1120/27, 1066/28, 1431/29, 1076/30, 1114/31, 987/32, 1123/33, 1099/34, 1166/35, 1206/36, 1167/37, 1168/39
Na lukách 3280/1, 2576/2, 2697/4, 3315/5, 3354/7, 3325/9, 3326/11, 3328/13, 3314/15, 3310/17, 2650/18, 3309/19, 2541/20, 2507/22, 3317/23, 2490/24, 3316/25, 2505/26, 3571/27, 2504/28, 3304/29, 2503/30
Neklanova 376/2, 492/4, 493/6, 494/8, 495/10
Nevrklova 1930/2, 1874/4, 1875/6, 1876/8, 1877/10, 1878/12, 1879/14, 1880/16, 1881/18, 1882/20, 1866/22, 1844/24, 1915/26, 2234/28, 1135/30
Olomoucká 3412/1, 3413/3a, 3415/3b, 3416/3c, 3417/3d, 4024/3, 3418/5, 3419/7, 3419/9
Petrůvky 2186/1, 1090/2, 2085/3a, 2086/3, 1219/4, 2068/5, 1100/6a, 1113/6, 2187/7, 2234/9, 1150/10, 1149/12, 1136/14, 1135/16
Šaldova 375/1, 913/2, 380/3, 565/4, 559/5, 564/6, 560/7, 549/8, 548/9, 550/10, 551/12, 552/14, 1529/16, 1594/18
Šámalova 1911/1, 1958/2, 798/3, 1957/4, 799/5, 1956/6, 292/7, 757/8, 1204/9, 2411/10, 4402/11, 1822/12, 1384/13, 1611/14, 694/15, 3915/15a, 2535/16, 325/17, 324/19, 2904/21, 2576/22, 2905/23, 3280/24, 307/25, 3283/26, 370/27, 2113/28a, 3286/28, 350/29, 3285/30, 351/31, 3297/32, 352/33, 3303/34, 353/35, 3306/36, 354/37, 3307/38, 355/39, 3296/40, 356/41, 3295/42, 357/43, 3305/44, 358/45, 3300/46, 359/47, 2112/48a, 3301/48, 360/49, 3294/50, 374/51, 3293/52, 375/53, 3292/54, 913/55, 912/57, 911/59, 1477/60, 1537/60a, 910/61, 1130/62, 4482/62a, 909/63, 4299/64, 908/65, 717/66, 907/67, 718/68, 1597/69, 719/70, 720/72, 721/74, 3352/75, 722/76, 3403/77, 723/78, 3675/79, 724/80, 312/81, 725/82, 726/84, 727/85, 728/86, 729/87, 730/88, 731/89, 732/90, 733/91, 747/91a, 734/92, 735/93, 736/94, 737/95, 738/96, 739/97, 740/98, 741/99, 742/100, 743/101, 744/102, 652/103, 746/104, 653/105, 833/106a, 833/106a, 748/107, 749/108, 750/109, 751/111, 681/113
Slevačská 226/1, 500/2, 229/3, 499/4, 230/5, 497/6, 231/7, 496/8, 232/9, 381/10, 245/11, 445/12, 244/13, 611/14, 252/15, 251/17, 776/18, 2540/19, 777/20, 1951/21, 743/22, 1952/23, 730/24, 1953/25, 604/26, 1954/27, 754/28, 1943/29, 535/30, 1955/31, 701/32, 1959/33, 1089/34, 1960/35, 1090/36, 1961/37, 2186/38, 1944/39, 2090/40, 1962/41, 2069/42, 1963/43, 2155/44, 1964/45, 2240/46, 1965/47, 2203/48, 1966/49, 2204/50, 2295/51, 2205/52, 2299/53, 2250/54, 2413/55, 524/56, 2087/58, 2126/60, 2235/62, 2236/64, 2369/66, 2368/68, 2549/70
Uzavřená 3364/1, 3674/3, 3673/5
Václavkova 658/1, 581/3, 2867/4, 526/5, 733/6, 527/7, 1078/8, 542/9, 1058/10, 577/11, 906/12, 865/13, 1055/14, 866/15, 1056/16, 867/17, 936/19, 1431/20, 937/21, 1132/22, 1017/23, 1133/24, 1338/25, 1134/26, 1131/28, 1121/29, 1234/30, 1122/31, 1283/32, 1190/33, 1285/34, 1191/35, 1286/36, 1207/37, 1222/38, 1208/39, 1242/40, 1209/41, 1255/42, 1210/43, 1266/44, 1211/45, 1267/46, 1212/47, 1294/48, 1213/49, 4435/50, 1280/52, 1252/53, 1281/54, 1214/55, 1125/56, 1215/57, 1124/58, 1157/59, 1183/60, 4381/63
Vaškova 420/1, 1528/2, 1580/4, 1567/6, 1564/7, 1606/8, 1626/9, 1612/10, 1670/11, 1613/12, 1845/13, 4458/14, 1692/15, 4471/16, 2256/17
Veleckého 2693/1, 2683/2, 2692/3, 1830/4, 1945/5, 1831/6, 1946/7, 1832/8, 1942/9, 1836/10, 1908/11, 1835/12, 1907/13, 1833/14, 1906/15, 1834/16, 1905/17, 1948/18, 1714/19, 1949/20, 1723/21, 2029/22, 1736/23, 2041/24, 1749/25, 2062/26, 2615/27, 2063/28, 2730/29, 2064/30, 1919/31, 2051/33
Vojanova 1602/1, 2471/2b, 2472/2a, 2477/2, 1647/4, 2257/5, 1648/6, 2258/7, 1649/8, 2259/9, 1650/10, 2260/11, 1651/12, 2182/13, 1652/14, 3652/15, 1653/16, 1654/18, 1895/20, 2261/21, 1756/22, 2262/23, 1799/24, 2263/25, 4447/26, 2285/27, 2457/30
Vymazalova 578/1, 405/2, 2212/3, 418/4, 2538/5, 1394/6, 2494/7, 1395/8, 2495/9, 1396/10, 1615/12, 2496/13, 1621/14, 2297/15, 1627/16, 2298/17, 1691/18, 2834/19, 2275/20, 2285/22
Zengrova 2711/1, 2693/2, 885/3, 2694/4, 2633/6, 2052/8, 2050/10, 2060/12, 2058/14, 2059/16, 2057/18, 2211/20, 2210/22, 2209/24
Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1186641927 Z2020/59 Přijato Běžné třídy
2 1876846272 Z2020/27 Přijato Běžné třídy
3 2191973888 Z2020/19 Přijato Běžné třídy
4 2409916416 Z2020/26 Přijato Běžné třídy
5 2413198528 Z2020/37 Přijato Běžné třídy
6 2632198784 Z2020/25 Přijato Běžné třídy
7 2663491584 Z2020/39 Přijato Běžné třídy
8 2907325952 Z2020/16 Přijato Běžné třídy
9 3911661056 Z2020/24 Přijato Běžné třídy
10 4201331456 Z2020/45 Přijato Běžné třídy
11 4927991296 Z2020/34 Přijato Běžné třídy
12 5762575616 Z2020/38 Přijato Běžné třídy
13 6270695936 Z2020/33 Přijato Běžné třídy
14 6328275968 Z2020/17 Přijato Běžné třídy
15 6801131522 Z2020/22 Přijato Běžné třídy
16 7057566728 Z2020/55 Přijato Běžné třídy
17 7180865024 Z2020/15 Přijato Běžné třídy
18 7891424256 Z2020/35 Přijato Běžné třídy
19 8289640963 Z2020/60 Přijato Běžné třídy
20 8293358087 Z2020/40 Přijato Běžné třídy
21 8659937408 Z2020/36 Přijato Běžné třídy
22 8912460818 Z2020/23 Přijato Běžné třídy
23 9105243648 Z2020/18 Přijato Běžné třídy
24 9214151168 Z2020/30 Přijato Běžné třídy
25 9341793284 Z2020/42 Přijato Běžné třídy
26 9385278976 Z2020/41 Přijato Běžné třídy
27 9494894592 Z2020/14 Přijato Běžné třídy
28 9556439296 Z2020/32 Přijato Běžné třídy
29 9672728064 Z2020/20 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2411983104 O2020/02 Odloženo
2 3216505856 O2020/04 Odloženo
3 3795763228 O2020/06 Odloženo
4 4238647808 O2020/01 Odloženo
5 5255839232 O2020/03 Odloženo
6 5340420096 O2020/11 Odloženo
7 5723982336 O2020/05 Odloženo
8 7081686528 O2020/07 Odloženo
9 7802322944 O2020/14 Odloženo
10 7822949376 O2020/12 Odloženo
11 9168983552 O2020/09 Odloženo
12 9407375616 O2020/10 Odloženo
13 9755604992 O2020/08 Odloženo