Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Lenka Špačková
Ulice: 
Bosonožská
č.p.: 
9
PSČ: 
625 00
Městská část: 
Starý Lískovec
Telefon: 
tel. 547 218 242 / mob. 737 733 387
Adresa poskytování vzdělání: 
Bosonožská 9
Vypsaná volná místa: 
81

INFORMUJEME, DOPORUČUJEME:

 • TERMÍN ZÁPISU na ZŠ Bosonožská: čtvrtek 4. 4. 2019, pátek 5. 4. 2019 vždy od 14:00 – 18:00 hodin
 • KAPACITA:                                          66 dětí
 • KRITÉRIA pro přijímání žáků:       

 a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2019

 b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2019 s doporučením školského poradenského zařízení

 c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020  s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením

    odborného lékaře

    Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v obvodu spádové školy.

 • SPÁDOVÁ OBLAST:                                 

Ulice Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, Klobásova (od č. 41), Kroupova (od č. 40), Krymská, Kurská, Kyjevská, Palachovo náměstí, Sevastopolská, Točná (od č. 35), U Hřiště, ul. Kosmonautů (od č. 17). Škola zajišťuje výuku žáků 6. – 9. ročníků přecházejících ze ZŠ Brno, Bosonožské náměstí 44 - jedná se o žáky bydlící v MČ Brno - Bosonohy

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:   

O odklad povinné školní docházky může pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitelku ZŠ v době zápisu a přinese s sebou 2 doporučení:

1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

2. doporučení odborného lékaře či klinického psychologa.

 

ORGANIZACE ZÁPISU:                                           

         A) FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si předem vygeneroval zde na: www.zapisdozs.brno.cz  (na stejné adrese si může rezervovat termín)
 • předloží rodný list dítěte
 • předloží občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • podá informace o podpůrných opatřeních pro budoucího žáka školy: o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Případně další doporučení (v případě odkladu či nižšího věku dítěte) tedy doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře

        B) MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 • Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Je možností vzájemného seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.
 • Dítě přichází k zápisu v doprovodu zákonného zástupce pohádkovou cestou, na které plní rozmanité motivační úkoly s herními prvky.
 • ve třídě absolvuje motivační rozhovor s paní učitelkou (v délce asi 20 minut), kdy se zábavnou formou zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností
 • ABSOLVOVÁNÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy obvykle nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (od zápisu).

 

 

INFORMACE V PŘEHLEDU:

KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ

 pro rodiče nejen  předškoláčků

15. ledna 2019

od 16:00 hodin

Ukázkové hodiny v první třídě

Návštěva rodičů prvňáčků

24. ledna 2019

Hrajeme si na školáky (Projekt „Na skok do školy“)

Pro předškoláčky MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů si připravili žáci 5. a 8. R zábavné herní dopoledne v tělocvičnách ZŠ – děti budou zdolávat různé úkoly pohybové i vědomostní.

29. ledna 2019

od 15:30 hodin

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Kosmonautů

v budově MŠ Kosmonautů pro získání důležitých informací před zápisem do první třídy a zahájením povinné školní docházky.

30. ledna 2019

od 15:30 hodin

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Bosonožská

v budově naší ZŠ (v učebně Př) pro získání důležitých informací před zápisem do první třídy a zahájením povinné školní docházky.

28. února 2019

Počítače, to je naše (Projekt „Na skok do školy“)

Předškoláci MŠ Bosonožská plní úkoly za pomoci žáků 5. R.

27. března 2019

Ukázková hodina v dyslektické třídě

Pro všechny zájemce z řad odborné i rodičovské veřejnosti, kteří budou mít možnost vidět práci speciálních pedagogů se žáky s poruchami učení.

28. března 2019

Společně v lavicích (Projekt „Na skok do školy“)

Děti z MŠ tradičně navštíví dopolední výuku žáků prvních tříd s cílem nejen poznat, jak to v první třídě chodí, ale především s možností se do vzdělávacích aktivit také zapojit.

4. + 5. dubna

od 14 – 18 hodin

Zápis do první třídy

… jen se projdeme pohádkovou cestou.

od 4. dubna

Příjem žádostí o přípravnou třídu

Pro děti s odkladem povinné školní docházky.

11. dubna

v 15:30 hodin

Zahájení edukativně stimulačních skupinek

Skupinky předškoláčků a jejich rodiče se budou scházet 1x týdně s cílem zábavně připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních pedagožek….

10. května 2019

Speciální olympiáda

Soutěž pro žáky s poruchami učení z  brněnských škol.

15. května 2019

Učíme se společně

Společná výuka našich páťáků se žáky 5. ročníku ze ZŠ Bosonohy (adaptace na nové školní prostředí spádové školy)

Pro podrobnější informace:

 • navštivte po domluvě naši školu, rádi se Vám budeme individuálně věnovat;
 • navštivte naše stránky: www.zsbos9.cz
 • zavolejte: tel. 547 218 242 / mob. 737 073 387

                                      PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Ředitelství ZŠ Bosonožská oznamuje, že od 1. září 2019 bude v prostorách základní školy otevřena přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu hravou formou, přiměřenou individuálním potřebám každého dítěte. Cílem je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora jeho rozvoje. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení poradenského zařízení. Školné rodiče nehradí. Kritéria přijetí do přípravné třídy jsou uvedena na webových stránkách školy www.zsbos9.cz.

 

                                  EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINKY

                                        zahajují činnost ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 v 15:30 hodin

Setkání budou probíhat 1x týdně. Své dítě rodič na skupinky doprovází a účastní se spolu činnosti pro přípravu dítěte na povinnou školní docházku. Poplatek (na pořízení materiálu) pro jedno dítě činí 300,- Kč.

 

 

 

 

Ulice Číslo popisné / orientační
Bosonožská 102/1, 128/2, 109/3, 387/4, 276/5, 329/7, 687/7a, 757/7b, 381/9, 328/11, 325/13, 323/15, 322/17
Irkutská č.ev. 64, č.ev. 66, č.ev. 67, č.ev. 191, č.ev. 192, č.ev. 193, č.ev. 194, č.ev. 195, č.ev. 196, č.ev. 197, č.ev. 198, č.ev. 199, č.ev. 200, č.ev. 201, č.ev. 203, č.ev. 204, č.ev. 205, č.ev. 206, č.ev. 207, č.ev. 210, č.ev. 211, č.ev. 212, č.ev. 213, č.ev. 214, č.ev. 215, č.ev. 216, č.ev. 217, č.ev. 219, č.ev. 220, č.ev. 222, č.ev. 223, č.ev. 224, č.ev. 225, č.ev. 282, č.ev. 283, č.ev. 284, č.ev. 285, č.ev. 286, č.ev. 287, č.ev. 288, č.ev. 289, č.ev. 290, č.ev. 298, č.ev. 299, č.ev. 300, č.ev. 301, č.ev. 302, č.ev. 303, č.ev. 304, č.ev. 305, č.ev. 306, č.ev. 307, č.ev. 308, č.ev. 309, č.ev. 310, č.ev. 311, č.ev. 312, č.ev. 313, č.ev. 315, č.ev. 320, č.ev. 321, č.ev. 323, č.ev. 324, č.ev. 325, č.ev. 326, č.ev. 327, č.ev. 328, č.ev. 329, č.ev. 330, č.ev. 331, č.ev. 332, č.ev. 333, č.ev. 334, č.ev. 335, č.ev. 339, č.ev. 352, č.ev. 356, č.ev. 357, č.ev. 358, č.ev. 359, č.ev. 360, č.ev. 363, č.ev. 364, č.ev. 365, č.ev. 366, č.ev. 367, č.ev. 368, č.ev. 369, č.ev. 370, 311/1, 315/2, 686/2a, 312/3, 316/4, 320/6, 321/8
Jemelkova 376/1, 380/3, 25/4, 391/6, 779/7, 422/8, 456/9, 486/10, 396/13, 392/15, 374/17, 395/18, 368/20, 487/21, 434/22, 388/23, 385/24, 490/25, 185/26, 534/27, 349/28, 130/29, 332/30, 722/31, 474/32, 515/33, 371/34, 736/35, 529/36, 708/38, 426/40, 389/41, 703/42, 420/43, 720/44, 124/50, 116/54, 749/56, 149/58, 429/60, 526/62, 537/64, 702/66, 693/68, 598/70, 592/75, 524/77, 558/79
Klobásova 317/41, 33/42, 318/43, 32/44, 616/44a, 319/45, 31/46, 425/47, 30/48, 361/49, 29/50, 334/51, 28/52, 333/53, 27/54, 327/55, 590/56, 326/57, 725/58, 375/59, 407/61, 408/61a, 383/63, 384/65, 786/71, 600/79, 22/83, 23/85, 24/87
Kroupova č.ev. 17, č.ev. 340, č.ev. 721, č.ev. 829, 200/40, 460/42, 488/44, 453/46, 789/47, 447/48, 140/50, 146/52, 181/54, 180/56, 224/58, 223/60, 167/62, 794/63, 405/64, 795/65, 119/66, 120/68, 231/70, 267/72, 796/74, 115/76, 721/78, 137/80, 218/82, 219/84, 226/86, 225/88, 242/90, 243/92, 298/94, 324/96, 131/98, 386/100, 234/102, 427/102a, 264/104a, 271/106
Krymská 305/1, 399/2, 306/3, 359/5, 360/7, 372/9, 377/11, 378/13, 379/15
Kurská 625/1, 710/1, 713/1a, 295/2, 625/3, 792/3, 296/4, 642/5, 297/6, 625/7, 793/7, 301/8, 625/9
Kyjevská č.ev. 371, č.ev. 372, č.ev. 374, č.ev. 375, č.ev. 376, č.ev. 377, č.ev. 378, č.ev. 379, č.ev. 380, č.ev. 381, č.ev. 383, č.ev. 384, č.ev. 385, č.ev. 386, č.ev. 387, č.ev. 388, č.ev. 389, č.ev. 390, č.ev. 391, č.ev. 392, č.ev. 393, č.ev. 394, č.ev. 395, č.ev. 396, č.ev. 397, č.ev. 398, č.ev. 399, č.ev. 400, č.ev. 401, č.ev. 402, č.ev. 403, č.ev. 404, č.ev. 405, č.ev. 406, č.ev. 407, č.ev. 408, č.ev. 409, č.ev. 410, č.ev. 411, č.ev. 412, č.ev. 413, č.ev. 414, č.ev. 415, č.ev. 416, č.ev. 417, č.ev. 418, č.ev. 419, č.ev. 420, č.ev. 421, č.ev. 422, č.ev. 423, č.ev. 424, č.ev. 507, č.ev. 508, č.ev. 509, č.ev. 510, č.ev. 511, č.ev. 512, č.ev. 513, č.ev. 515, č.ev. 516, č.ev. 517, č.ev. 518, č.ev. 519, č.ev. 520, č.ev. 521, č.ev. 522, č.ev. 663, č.ev. 664, č.ev. 665, č.ev. 671, č.ev. 676, 290/1, 289/3, 690/3a, 768/4, 393/5, 302/7, 303/9, 304/11, 307/13, 309/15, 310/17
Palachovo náměstí 723/1, 726/2, 726/3, 797/4
Sevastopolská 358/1, 340/2, 357/3, 339/4, 351/5, 338/6, 348/7, 337/8, 347/9, 331/10, 341/11, 330/12
Točná 594/37, 367/100, 535/108, 469/110, 99/114
U hřiště č.ev. 43, č.ev. 126, č.ev. 127, č.ev. 128, č.ev. 129, č.ev. 131, č.ev. 132, č.ev. 133, č.ev. 134, č.ev. 135, č.ev. 136, č.ev. 137, č.ev. 138, č.ev. 140, č.ev. 141, č.ev. 142, č.ev. 143, č.ev. 144, č.ev. 145, č.ev. 147, č.ev. 182, č.ev. 183, č.ev. 184, č.ev. 185, č.ev. 186, č.ev. 187, č.ev. 188, č.ev. 189, č.ev. 190, č.ev. 227, č.ev. 280, č.ev. 336, 26/1, 270/2, 265/4, 266/6, 458/7, 274/8, 229/9, 275/10, 196/11, 282/12, 194/13, 283/14, 193/15, 292/16, 139/17, 291/18, 294/20, 400/21, 640/21b, 654/21a, 712/21c, 293/22
ulice Kosmonautů 546/17, 547/19, 548/21, 549/23
Přijato do: Běžné třídy, zveřejněno dne: 16.4.2019
Identifikátor Výsledek Přijato do
1052752128 Přijato Běžné třídy
1818460161 Přijato Běžné třídy
1824011264 Přijato Běžné třídy
2221792768 Přijato Běžné třídy
2755383296 Přijato Běžné třídy
2839000322 Přijato Běžné třídy
2961183232 Přijato Běžné třídy
3139308288 Přijato Běžné třídy
3209891328 Přijato Běžné třídy
3520400896 Přijato Běžné třídy
3534429312 Přijato Běžné třídy
3966685769 Přijato Běžné třídy
4412834688 Přijato Běžné třídy
4726952964 Přijato Běžné třídy
4911297792 Přijato Běžné třídy
5285050368 Přijato Běžné třídy
5389445121 Přijato Běžné třídy
5566593024 Přijato Běžné třídy
5641261312 Přijato Běžné třídy
5694474241 Přijato Běžné třídy
5716995648 Přijato Běžné třídy
5803180032 Přijato Běžné třídy
6139884928 Přijato Běžné třídy
6620434688 Přijato Běžné třídy
6733694208 Přijato Běžné třídy
6744555776 Přijato Běžné třídy
6869760684 Přijato Běžné třídy
6942819392 Přijato Běžné třídy
6966622976 Přijato Běžné třídy
7313106569 Přijato Běžné třídy
7318264329 Přijato Běžné třídy
8137299456 Přijato Běžné třídy
8457356736 Přijato Běžné třídy
8662211584 Přijato Běžné třídy
8665961472 Přijato Běžné třídy
8985316352 Přijato Běžné třídy
9111201282 Přijato Běžné třídy
9439881216 Přijato Běžné třídy
9495351424 Přijato Běžné třídy
9719192576 Přijato Běžné třídy
9912929648 Přijato Běžné třídy