Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Lenka Špačková
Ulice: 
Bosonožská
č.p.: 
9
PSČ: 
625 00
Městská část: 
Starý Lískovec
Telefon: 
tel. 547 218 242 / mob. 737 733 387
Adresa poskytování vzdělání: 
Bosonožská 9
Vypsaná volná místa: 
81

INFORMUJEME, DOPORUČUJEME:

 • TERMÍN ZÁPISU na ZŠ Bosonožská: čtvrtek 4. 4. 2019, pátek 5. 4. 2019 vždy od 14:00 – 18:00 hodin
 • KAPACITA:                                          66 dětí
 • KRITÉRIA pro přijímání žáků:       

 a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2019

 b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2019 s doporučením školského poradenského zařízení

 c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020  s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením

    odborného lékaře

    Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v obvodu spádové školy.

 • SPÁDOVÁ OBLAST:                                 

Ulice Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, Klobásova (od č. 41), Kroupova (od č. 40), Krymská, Kurská, Kyjevská, Palachovo náměstí, Sevastopolská, Točná (od č. 35), U Hřiště, ul. Kosmonautů (od č. 17). Škola zajišťuje výuku žáků 6. – 9. ročníků přecházejících ze ZŠ Brno, Bosonožské náměstí 44 - jedná se o žáky bydlící v MČ Brno - Bosonohy

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:   

O odklad povinné školní docházky může pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zažádat zákonný zástupce ředitelku ZŠ v době zápisu a přinese s sebou 2 doporučení:

1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

2. doporučení odborného lékaře či klinického psychologa.

 

ORGANIZACE ZÁPISU:                                           

         A) FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si předem vygeneroval zde na: www.zapisdozs.brno.cz  (na stejné adrese si může rezervovat termín)
 • předloží rodný list dítěte
 • předloží občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • podá informace o podpůrných opatřeních pro budoucího žáka školy: o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Případně další doporučení (v případě odkladu či nižšího věku dítěte) tedy doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře

        B) MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 • Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Je možností vzájemného seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.
 • Dítě přichází k zápisu v doprovodu zákonného zástupce pohádkovou cestou, na které plní rozmanité motivační úkoly s herními prvky.
 • ve třídě absolvuje motivační rozhovor s paní učitelkou (v délce asi 20 minut), kdy se zábavnou formou zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností
 • ABSOLVOVÁNÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy obvykle nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (od zápisu).

 

 

INFORMACE V PŘEHLEDU:

KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ

 pro rodiče nejen  předškoláčků

15. ledna 2019

od 16:00 hodin

Ukázkové hodiny v první třídě

Návštěva rodičů prvňáčků

24. ledna 2019

Hrajeme si na školáky (Projekt „Na skok do školy“)

Pro předškoláčky MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů si připravili žáci 5. a 8. R zábavné herní dopoledne v tělocvičnách ZŠ – děti budou zdolávat různé úkoly pohybové i vědomostní.

29. ledna 2019

od 15:30 hodin

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Kosmonautů

v budově MŠ Kosmonautů pro získání důležitých informací před zápisem do první třídy a zahájením povinné školní docházky.

30. ledna 2019

od 15:30 hodin

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Bosonožská

v budově naší ZŠ (v učebně Př) pro získání důležitých informací před zápisem do první třídy a zahájením povinné školní docházky.

28. února 2019

Počítače, to je naše (Projekt „Na skok do školy“)

Předškoláci MŠ Bosonožská plní úkoly za pomoci žáků 5. R.

27. března 2019

Ukázková hodina v dyslektické třídě

Pro všechny zájemce z řad odborné i rodičovské veřejnosti, kteří budou mít možnost vidět práci speciálních pedagogů se žáky s poruchami učení.

28. března 2019

Společně v lavicích (Projekt „Na skok do školy“)

Děti z MŠ tradičně navštíví dopolední výuku žáků prvních tříd s cílem nejen poznat, jak to v první třídě chodí, ale především s možností se do vzdělávacích aktivit také zapojit.

4. + 5. dubna

od 14 – 18 hodin

Zápis do první třídy

… jen se projdeme pohádkovou cestou.

od 4. dubna

Příjem žádostí o přípravnou třídu

Pro děti s odkladem povinné školní docházky.

11. dubna

v 15:30 hodin

Zahájení edukativně stimulačních skupinek

Skupinky předškoláčků a jejich rodiče se budou scházet 1x týdně s cílem zábavně připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních pedagožek….

10. května 2019

Speciální olympiáda

Soutěž pro žáky s poruchami učení z  brněnských škol.

15. května 2019

Učíme se společně

Společná výuka našich páťáků se žáky 5. ročníku ze ZŠ Bosonohy (adaptace na nové školní prostředí spádové školy)

Pro podrobnější informace:

 • navštivte po domluvě naši školu, rádi se Vám budeme individuálně věnovat;
 • navštivte naše stránky: www.zsbos9.cz
 • zavolejte: tel. 547 218 242 / mob. 737 073 387

                                      PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Ředitelství ZŠ Bosonožská oznamuje, že od 1. září 2019 bude v prostorách základní školy otevřena přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu hravou formou, přiměřenou individuálním potřebám každého dítěte. Cílem je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora jeho rozvoje. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení poradenského zařízení. Školné rodiče nehradí. Kritéria přijetí do přípravné třídy jsou uvedena na webových stránkách školy www.zsbos9.cz.

 

                                  EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINKY

                                        zahajují činnost ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 v 15:30 hodin

Setkání budou probíhat 1x týdně. Své dítě rodič na skupinky doprovází a účastní se spolu činnosti pro přípravu dítěte na povinnou školní docházku. Poplatek (na pořízení materiálu) pro jedno dítě činí 300,- Kč.

 

 

 

 

Městská část: Brno - Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Bosonožská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13, 15, 17
Irkutská ev.č. 64, ev.č. 66, ev.č. 67, ev.č. 191, ev.č. 192, ev.č. 193, ev.č. 194, ev.č. 195, ev.č. 196, ev.č. 197, ev.č. 198, ev.č. 199, ev.č. 200, ev.č. 201, ev.č. 203, ev.č. 204, ev.č. 205, ev.č. 206, ev.č. 207, ev.č. 210, ev.č. 211, ev.č. 212, ev.č. 213, ev.č. 214, ev.č. 215, ev.č. 216, ev.č. 217, ev.č. 219, ev.č. 220, ev.č. 222, ev.č. 223, ev.č. 224, ev.č. 225, ev.č. 282, ev.č. 283, ev.č. 284, ev.č. 285, ev.č. 286, ev.č. 287, ev.č. 288, ev.č. 289, ev.č. 290, ev.č. 298, ev.č. 299, ev.č. 300, ev.č. 301, ev.č. 302, ev.č. 303, ev.č. 304, ev.č. 305, ev.č. 306, ev.č. 307, ev.č. 308, ev.č. 309, ev.č. 310, ev.č. 311, ev.č. 312, ev.č. 313, ev.č. 315, ev.č. 320, ev.č. 321, ev.č. 323, ev.č. 324, ev.č. 325, ev.č. 326, ev.č. 327, ev.č. 328, ev.č. 329, ev.č. 330, ev.č. 331, ev.č. 332, ev.č. 333, ev.č. 334, ev.č. 335, ev.č. 339, ev.č. 352, ev.č. 356, ev.č. 357, ev.č. 358, ev.č. 359, ev.č. 360, ev.č. 363, ev.č. 364, ev.č. 365, ev.č. 366, ev.č.
Jemelkova 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 75, 77, 79
Klobásova 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61a, 63, 65, 71, 79, 83, 85, 87
Kroupova ev.č. 17, ev.č. 340, ev.č. 721, ev.č. 829, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102a, 104a, 106, 108
Krymská 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Kurská 1, 1, 1a, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9
Kyjevská ev.č. 371, ev.č. 372, ev.č. 374, ev.č. 375, ev.č. 376, ev.č. 377, ev.č. 378, ev.č. 379, ev.č. 380, ev.č. 381, ev.č. 383, ev.č. 384, ev.č. 385, ev.č. 386, ev.č. 387, ev.č. 388, ev.č. 389, ev.č. 390, ev.č. 391, ev.č. 392, ev.č. 393, ev.č. 394, ev.č. 395, ev.č. 396, ev.č. 397, ev.č. 398, ev.č. 399, ev.č. 400, ev.č. 401, ev.č. 402, ev.č. 403, ev.č. 404, ev.č. 405, ev.č. 406, ev.č. 407, ev.č. 408, ev.č. 409, ev.č. 410, ev.č. 411, ev.č. 412, ev.č. 413, ev.č. 414, ev.č. 415, ev.č. 416, ev.č. 417, ev.č. 418, ev.č. 419, ev.č. 420, ev.č. 421, ev.č. 422, ev.č. 423, ev.č. 424, ev.č. 507, ev.č. 508, ev.č. 509, ev.č. 510, ev.č. 511, ev.č. 512, ev.č. 513, ev.č. 515, ev.č. 516, ev.č. 517, ev.č. 518, ev.č. 519, ev.č. 520, ev.č. 521, ev.č. 522, ev.č. 663, ev.č. 664, ev.č. 665, ev.č. 671, ev.č. 676, 1, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Palachovo náměstí 1, 2, 3, 4, 4
Sevastopolská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Točná 37, 100, 108, 110, 114
U hřiště ev.č. 43, ev.č. 126, ev.č. 127, ev.č. 128, ev.č. 129, ev.č. 131, ev.č. 132, ev.č. 133, ev.č. 134, ev.č. 135, ev.č. 136, ev.č. 137, ev.č. 138, ev.č. 140, ev.č. 141, ev.č. 142, ev.č. 143, ev.č. 144, ev.č. 145, ev.č. 147, ev.č. 182, ev.č. 183, ev.č. 184, ev.č. 185, ev.č. 186, ev.č. 187, ev.č. 188, ev.č. 189, ev.č. 190, ev.č. 227, ev.č. 280, ev.č. 314, ev.č. 336, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21b, 21a, 21c, 22
ulice Kosmonautů 17, 19, 21, 23