Základní škola, Brno, Krásného 24, příspěvková organizace