Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace