Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4, příspěvková organizace