Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace