Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace