Brno - sever, Útěchov

Celkový souhrn za městskou část

Počet škol: 
7
Podaných žádostí: 
455
Přijatých žáků: 
402
Nepřijatých žáků: 
61
Vypsaných volných míst: 
472
Počet dětí ze spádové oblasti: 
580
Přerušení správního řízení: 
5
Odložení školní docházky: 
92

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Seznam škol

Název školy Poskytování vzdělání Volná místa Děti ze spádové oblasti Počet žádostí Přijatých Nepřijatých Přerušených Odložených
1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
  • Zemědělská 29
75 85 93 75 / 18 5 / 11
2 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace
  • Blažkova 9
78 88 88 78 / 10 2 / 9
3 Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
  • Merhautova 37
100 132 97 73 3 / 29
4 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
  • Milénova 14
79 77 120 81 / 39 12
5 Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49
  • Zeiberlichova 49
30 47 49 49 8
6 Základní škola Brno, Janouškova 2/577, příspěvková organizace
  • Janouškova 2/577
86 71 98 80 / 8 8
7 Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace
  • nám. Republiky 10
24 80 27 16 11

Mapa rozmístění škol