Bystrc, Kníničky

Celkový souhrn za městskou část

Počet škol: 
3
Podaných žádostí: 
280
Přijatých žáků: 
248
Nepřijatých žáků: 
27
Vypsaných volných míst: 
330
Počet dětí ze spádové oblasti: 
321
Přerušení správního řízení: 
7
Odložení školní docházky: 
53

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Seznam škol

Název školy Poskytování vzdělání Volná místa Děti ze spádové oblasti Počet žádostí Přijatých Nepřijatých Přerušených Odložených
1 Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace
  • Heyrovského 32
75 62 59 59 1 / 14
2 Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace
  • Laštůvkova 77
150 130 131 109 22
3 Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace
  • Vejrostova 1
105 129 136 104 / 28 3 / 24

Mapa rozmístění škol