Bystrc, Kníničky

Celkový souhrn za městskou část

Počet škol: 
3
Podaných žádostí: 
326
Přijatých žáků: 
299
Nepřijatých žáků: 
29
Vypsaných volných míst: 
345
Počet dětí ze spádové oblasti: 
378
Přerušení správního řízení: 
7
Odložení školní docházky: 
46

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Seznam škol

Název školy Poskytování vzdělání Volná místa Děti ze spádové oblasti Počet žádostí Přijatých Nepřijatých Přerušených Odložených
1 Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace
  • Heyrovského 32
90 75 96 85 4 / 12
2 Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace
  • Laštůvkova 77
150 155 142 124 2 / 15
3 Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace
  • Vejrostova 1
105 148 152 120 / 29 1 / 19

Mapa rozmístění škol