Královo Pole

Celkový souhrn za městskou část

Počet škol: 
5
Podaných žádostí: 
312
Přijatých žáků: 
271
Nepřijatých žáků: 
40
Vypsaných volných míst: 
335
Počet dětí ze spádové oblasti: 
317
Přerušení správního řízení: 
4
Odložení školní docházky: 
32

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Seznam škol

Název školy Poskytování vzdělání Volná místa Děti ze spádové oblasti Počet žádostí Přijatých Nepřijatých Přerušených Odložených
1 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
  • Staňkova 14
75 34 51 48 6
2 Základní škola Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
  • Botanická 70
40 41 42 36 4 / 6
3 Základní škola Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace
  • Herčíkova 19
100 79 110 108 2
4 Základní škola Brno, Košinova 22, příspěvková organizace
  • Košinova 22
30 78 21 21 9
5 Základní škola Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace
  • Slovanské nám. 2
90 85 154 84 / 39 10

Mapa rozmístění škol