Líšeň

Celkový souhrn za městskou část

Počet škol: 
4
Podaných žádostí: 
343
Přijatých žáků: 
319
Nepřijatých žáků: 
24
Vypsaných volných míst: 
321
Počet dětí ze spádové oblasti: 
406
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
58

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Seznam škol

Název školy Poskytování vzdělání Volná místa Děti ze spádové oblasti Počet žádostí Přijatých Nepřijatých Přerušených Odložených
1 Základní škola a mateřská škola Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
  • Horníkova 1
75 74 95 93 / 2 11
2 Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
  • Masarova 11
72 106 91 72 / 12 22
3 Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
  • Holzova 1
90 94 85 69 / 13 8
4 Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
  • Novolíšeňská 10
84 132 102 99 23

Mapa rozmístění škol